PAYMENT

ลูกค้าสามารถชำระผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้
• บัตรเครดิต/เดบิต: Visa, MasterCard, JCB, UnionPay, American Express, Diners, และ Discover
การดำเนินการชำระค่าสินค้ารองรับบัตรเครดิต/เดบิต VISA หรือ MasterCard ทุกประเภท เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการดำเนินการชำระเงินและการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลของบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ,ที่อยู่ และอื่นๆ) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดำเนินการในเว็บไซต์
• Internet Banking/Mobile Banking
การดำเนินการชำระค่าสินค้ารองรับ Internet Banking อาจจะใช้ได้กับบางธนาคารที่มีระบบรองรับการซื้อสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อทำการเปิดใช้งานระบบการซื้อสินค้าออนไลน์
• เก็บเงินปลายทาง
การดำเนินการชำระค่าสินค้ารองรับระบบเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าขนส่งได้ด้วยเงินสดกับเจ้าหน้าที่ขนส่งหลังจากสินค้าได้รับการจัดส่งถึงมือลูกค้า (*ลูกค้าควรเตรียมเงินให้พอดีเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการรับสินค้า)