Returns & Refunds

การคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • anello ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนยินยอมรับการคืนสินค้า การขอคืนเงิน หรือการเปลี่ยนสินค้า
 • ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  • สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
  • กรณีสินค้าถูกตีกลับจากการปฏิเสธการรับสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าใหม่ และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าในลำดับต่อไป
  • กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการจัดส่งได้เป็นระยะเวลาเกิน 7 วัน และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า
 • สินค้าที่ต้องการส่งคืน ต้องอยู่ในสภาพดังต่อไปนี้
  • สินค้าที่จะส่งคืนนั้นอยู่ในสภาพดังเดิม อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และป้ายสินค้ายังอยู่ครบถ้วน
  • หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้วจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนว่าอยู่ในสภาพดังเดิมหรือไม่ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
  • การคืนสินค้าที่ไม่ตรงตามนโยบายของทางเราจะไม่ถูกอนุมัติ และสินค้าจะถูกส่งกลับคืนคุณ โดยคุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 • ขั้นตอนการคืนสินค้า
  • ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-365-6179 หรือ Line Official Account
  • แจ้งสาเหตุที่ต้องการคืน พร้อมทั้งถ่ายวีดีโอและรูปภาพสินค้า
  • เมื่อได้รับอนุมัติคืนสินค้าแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับตามที่อยู่ที่แจ้งพร้อมทั้งชำระค่าขนส่งด้วยตนเอง
การคืนเงิน
 • เมื่อเราได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว สินค้าจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ายังอยู่ในสภาพดี ตรงตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา
 • กรณีสินค้าถูกตีกลับจากการปฏิเสธการรับสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าใหม่ และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าในลำดับต่อไป
 • กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการจัดส่งได้เป็นระยะเวลาเกิน 7 วัน และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 7-14 วันทำการ หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนภายใน 14 วัน กรุณาติดต่อธนาคารผู้ให้บริการบัตร/บัญชีของคุณโดยตรง
 • ชำระผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งและเก็บเงินปลายทาง – บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 7-14 วันทำการ ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า
 • หากชื่อไม่ตรงกันทางบริษัทฯจะขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีและของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยเซ็นต์กำกับยืนยันว่า ผู้สั่งซื้อสินค้ายินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี
 • ทางบริษัทจะคืนค่าขนส่งในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือมีตำหนิเท่านั้น
การเปลี่ยนสินค้า
 • สามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะสินค้าที่สั่งซื้อจาก ANELLO.CO.TH ในกรณีสินค้ามีตำหนิ หรือได้รับสินค้าผิดรุ่น ผิดสีเท่านั้น
 • สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่รับสินค้า (สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และป้ายสินค้ายังอยู่ครบถ้วน)
 • การเปลี่ยนสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าในสต็อก หากไม่มีสินค้าในสต็อก เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มูลค่าใกล้เคียงกัน หรือเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินเท่านั้น
 • ติดต่อขอเปลี่ยนสินค้า ผ่านช่องทางดังนี้ 02-365-6179, inbox Facebook page, Line official account, E-mail
 • หากมีสินค้าสำหรับเปลี่ยน ทางเราจะตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนและจัดส่งสินค้าใบใหม่ในลำดับถัดไป
 • หากไม่มีสินค้าสำหรับเปลี่ยน จะดำเนินการคืนเงินหลังจากได้รับสินค้าคืนแล้วเท่านั้น