SHIPPING

ประเภทการจัดส่ง ราคา (บาท) พื้นที่ เวลาจัดส่ง หมายเหตุ
มาตรฐาน 60 กรุงเทพและปริมณฑล (กทม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) 1-3 วันทำการ ฟรี ค่าขนส่ง สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่า 1,500 บาทสุทธิขึ้นไป
80 ต่างจังหวัด 3-5 วันทำการ ฟรี ค่าขนส่ง สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่า 1,500 บาทสุทธิขึ้นไป
150 ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส 3-5 วันทำการ ฟรี ค่าขนส่ง สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่า 1,500 บาทสุทธิขึ้นไป
หมายเหต
  • วันทำการ หมายถึง วันจันทร์-วันศุกร์ ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ขอเรียนให้ทราบว่า การจัดส่งสินค้าอาจล่าช้าในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมลดราคา
  • ร้านค้าออนไลน์ของเราสงวนสิทธิ์การจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น